Робота за 2022 - 2023 н.р.

Проблеми, над якими працюють викладачі циклової комісії:

1. Активізація пізнавальної діяльності шляхом упровадження в навчальний процес методів активного навчання.      
2. Формування у студентів компетентнісного підходу до вивчення дисципліни.
3. Формування умов для створення емоціонального та психологічного комфорту на заняттях через різноманітні засоби наочності, в тому числі інформаційно-комунікативні технології (ІКТ).
4. Формування навичок самостійної діяльності студентів через застосування інформаційних технологій на заняттях та в позааудиторній роботі. 
5. Вдосконалення упровадження нових форм і методів контролю знань студентів в умовах сучасних навчальних технологій, в т.ч. і при дистанційній формі навчання.

Методичні матеріали циклової комісії, підготовлені протягом навчального року:

Кулик Олексій Петрович:

Складено навчальну програму, отримано рецензію на навчальну програму по дисципліні «Основи теорії ОМТ». Розроблено ОПП по спеціальності (2022 рік – до затвердження Стандарту). Розроблено ОПП (2023 рік) – після затвердження Стандарту 20.02.23 р.
Корегування екзаменаційних білетів з дисципліни «Обробка металів тиском» (модуль "Холодне листове штампування" видалено, так як до навчального плану введено нову дисципліну "Холодне листове штампування").
Підготовлено методичне зпбезпечення дисципліни "Холодне листове штампування" - семінарських занять, СРС.
Оновлене існуюче методичне забезпечення дисципліни «Основи теорії ОМТ».
Оновлена робоча програма з дисципліни «Основи теорії ОМТ» - новий НП 2021.


Коновалова Олена Михайлівна:

   З дисципліни «Контроль якості зварювання» оновлено:
    -  конспект лекцій;
    - інструкції з лабораторних робіт;
     - плани семінарських занять.
      Дисципліна «Основи металознавства»
     - оновлена навчальна та робоча програми
  - презентації з дисципліни  «Матеріалознавство та термічна обробка металів та зварних з’єднань».
  Оновлені програми з практик: технологічна, переддипломна, на отримання робочої професії.
       Оновлено блог викладача. 

 

Люлька Олена Сергіївна:

З дисципліни БЖД і «Основи стандартизації, допуски, посадки, технічне вимірювання»  оновлені та розроблені документи (для надання інформації в платформі Zoom): 
     - лекції; - презентації; - самостійні роботи; - модульні контрольні роботи; - семінарські  заняття.
        З дисципліни «Інженерна графіка» оновлені і розроблені: 
        - лекції; - презентації; - модульні контрольні роботи; - графічні роботи.
        З ознайомчої практики розроблені: 
        - навчальна програма; - теоретичний матеріал; - СРС.


Федоров Павло Олексійович:

З дисципліни "Основи стандартизації, допуски, посадки, технічне вимірювання" розроблено навчальну програму. 


Участь у роботі методичних об'єднань.

Відповідно до плану роботи Всеукраїнського та обласного методичного об'єднання викладачів спеціальних металургійних дисциплін 09 березня 2023 року о 15-00 Кулик О.П. прийняв участь у сумісному онлайн засіданні об’єднання та ФМО працівників закладів фахової передвищої освіти з напряму 136 Металургія.
      Черга денна:
    1. Презентація Стандарту фахової передвищої освіти України підготовки фахового молодшого бакалавра з металургії (доповідач Козлов Г.О.)
    2. Утворення творчих робочих груп з розробки типового ОПП підготовки фахового молодшого бакалавра  та типових програм навчальних дисциплін.
   3. Утворення творчих робочих груп по розробці навчально-методичного забезпечення металургійних дисциплін з напряму 136 Металургія.

4. Різне.


Підвищення кваліфікації викладачів

Підвищення кваліфікації викладачів циклової комісії згідно графіку не проводилось, але всі викладачі проходили навчання - самоосвіту.
      

Викладач Коновалова О.М.:
   - "Цифрограм для вчителів" Рівень цифрової грамотності; електронний сертифікат 06 липня 2022;
      - дистанційне навчання за будь-яких умов. Свідоцтво СП№05408289/1392-22 від 30.09.2022 (30 годин).

Викладач Кулик О.П.:
   -  прийняв участь в онлайн-курсах Prometheus. Навчання з ризиків від вибухонебезпечних предметів. Сертифікат від 30.08.2022 р. (30 годин);
  - ГО "Прометеус". Медіаграмотність: як не піддаватись маніпуляціям. Сертифікат від 24.12.2022 р. (30 годин).

 Федоров П.О.:
  - ГО "Прометеус". Медіаграмотність: як не піддаватись маніпуляціям. Сертифікат від 10.05.23 р. (60 годин).


Участь у роботі педради і школи підвищення майстерності

Голова ПЦК Кулик О.П. виступив на педраді з доповіддю "Застосування технологій дистанційного навчання в комісії металургійних дисциплін".


Дистанційне навчання – це сукупність технологій, що забезпечують доставку студентам основного обсягу навчального матеріалу, інтерактивна взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання, надання студентам можливості самостійної роботи з навчальними матеріалами.


Можливі напрямки реалізації дистанційної форми навчання (ДФН) в комісії металургійних дисциплін наступні:

1. Інтернет-ресурси, які застосовуються.

2. Організація навчального процесу в Classroom.

3. Проведення навчальних онлайн-занять.

4. Інструменти – програми для підготовки матеріалів ДФН.

5. Перевірка і оцінювання завдань студентів.


При дистанційному навчанні можуть використовуватися різноманітні методи надання навчальної інформації і різноманітні інтернет технології.

Викладачі нашої комісії обрали такі інтернет-ресурси:

- сервіс Blogger;

- Zoom;

- Meet;

- Viber;

- Google форми.

Використовуючи сервіс Blogger, кожен викладач створив свій блог, на якому розміщується актуальна інформація, лекції. завдання на допомогу студентам: підручники, конспекти лекцій, методичні вказівки і рекомендації тощо.

Безкоштовна платформа Google Classroom об’єднує корисні сервіси Google, організовані спеціально для навчання. Сьогодні вона як ніколи актуальна та популярна, адже нашим студентам при ДФН потрібно вчитися, а Google Classroom має все для того, щоб це забезпечити процес навчання.

Всі викладачі нашої комісії створили відповідні класи під свій акаунт.

На платформі викладачі комісії:

·         створили свій клас/курс – навчальну дисципліну;

·         організували запис студентів на курс;

·         діляться з студентами необхідним навчальним матеріалом;

·         оцінюють завдання завдання і стежити за їхнім прогресом;

·         організували спілкування студентів.

Створивши курс, ви потрапляєте на головний екран: у горизонтальному меню три вкладки: «Стрічка», в якій за аналогією, наприклад, з Facebook, видно всі оновлення; «Завдання» з усіма матеріалами і «Користувачі», де розміщена інформація про однокласників і викладачів.

У стрічці публікуються питання і теми для обговорення, доступ до неї налаштовується вручну - окремим учням можна, наприклад, відключити функцію коментування.


Google Meet
і Zoom – це дві популярні програми, з яких можна вибрати, коли справа доходить до онлайн-зустрічей. Google Meet і Zoom подібні тим, що дозволяють «відкриту» аудиторію для зустрічі. Все, що вам потрібно, це посилання, щоб приєднатися до зустрічі або запросити будь-кого на зустріч.

   Для проведення онлайн-занять викладачі нашої комісії застосовують програми Zoom і Meet. Це сервіси, що дозволяє проводити заняття в реальному часі і синхронному режимі взаємодії на будь-яких електронних пристроях.

Під час конференції матеріал демонструється на робочому столі. У платформу цих сервісів вбудовані інтерактивні дошки, які можна демонструвати студентам, а також існує можливість легко переміщуватись з демонстрації екрана на інтерактивні дошки. Можливе надання доступу студентам до огляду і редагування матеріалів дошки студентами, як при реальному занятті в навчальній аудиторії.


В сервісі
Meet можлива установка розширення Attendance. Це розширення дозволяє:

1) Автоматично зберігати список учасників.

2) Не потрібне натискання ніяких кнопок.

3) Найпростіший спосіб зберегти список учасників для зустрічей або лекцій.

Воно пропонує:

автоматично згенерований список учасників;

можливість вручну зберігати список учасників;

збережені дані містять час першого підключення й час перебування на зустрічі кожного учасника ;

панель інструментів для перегляду історії зустрічей.

Види занять, які проводяться викладачами комісії:

- лекції;

- семінари;

- лабораторні, практичні заняття тощо.

Під час заняття відбувається он-лайн конференція в програмі Zoom або Meet, де демонструється екран з відповідного заняття з поясненнями та актуалізацією засвоєного матеріалу. В кінці заняття відбувається підведення підсумків та стислі відповіді на запитання з пройденого матеріалу.


В дистанційній формі навчання викладачами комісії розроблено лекції із застосуванням програм
: Microsoft Power Point, PDF-Xchanqe, Microsoft Word, Microsoft Excel, Macromedia Flash Player

В своїй роботі ми активно користуємося програмою Viber. Це дає можливість швидко зв’язатися зі студентами, обмінюватися інформацією, здійснювати контроль присутності та інформування кураторів та адміністрації.

   Для підвищення ефективності контролю знань та вмінь студентів у дистанційному навчанні застосовуються різні види і методи педагогічного контролю. Це і тестовий контроль (онлайн-тести в Google формах), і письмовий (написання творів, есе, контрольних робіт, що надсилаються викладачеві через Viber або електронну пошту), це і усний контроль, коли студентів опитують безпосередньо на відео конференції. Саме цей метод контролю дозволяє вирішити проблему особистісного контролю знань, адже при дистанційному навчанні інколи виникають ситуації, що за студента вирішує завдання інша людина.

   

Наразі більшість закладів освіти працює дистанційно на платформі
Google Classroom і кожен з викладачів перевірив вже багато студентських робіт. Здебільшого це фотографії виконаних робіт у своїх робочих зошитах. Тож, ми стикаємося з такою проблемою, що Classroom не має такого функціоналу, як перевернути роботу чи корегувати її. Пропоную Інструкцію із скринами як зручно перевірити роботи учнів в Classroom на комп'ютері за допомогою Chrome розширення 
Photopea.

З метою підвищення рівня знань з української мови педпрацівників, прийняв участь у роботі школи педмайстерності, тема "Антисуржик".Комментариев нет:

Отправить комментарий

Головна сторінка

Презентація спеціальності "Обробка металів тиском" Тиждень металурга - 2023 Циклова комісія металургійних дисциплін готує фахівці...