Робота за 2023 - 2024 н.р.

Проблеми, над якими працюють викладачі циклової комісії:

1. Активізація пізнавальної діяльності шляхом упровадження в навчальний процес методів активного навчання.      
2. Формування у студентів компетентнісного підходу до вивчення дисципліни.
3. Формування умов для створення емоціонального та психологічного комфорту на заняттях через різноманітні засоби наочності, в тому числі інформаційно-комунікативні технології (ІКТ).
4. Формування навичок самостійної діяльності студентів через застосування інформаційних технологій на заняттях та в позааудиторній роботі. 
5. Вдосконалення упровадження нових форм і методів контролю знань студентів в умовах сучасних навчальних технологій, в т.ч. і при дистанційній формі навчання.

Методичні матеріали циклової комісії, підготовлені протягом навчального року:

Кулик Олексій Петрович:

1. Методична розробка "Реалізація міжпредметних зв'язків при вивченні спецдисциплін".
2. Оновлення (коригування) робочих і навчальних програм з дисциплін: "Обробка металів тиском", "Механічне і транспортне обладнання цехів по обробці металів тиском", "Холодне листове штампування", "Металургійні печі".
3. Закінчено розробку навчально-методичних комплексів з дисциплін: "Основи теорії обробки металів тиском", "Механічне і транспортне обладнання цехів по обробці металів тиском". 

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Головна сторінка

Презентація спеціальності "Обробка металів тиском" Тиждень металурга - 2023 Циклова комісія металургійних дисциплін готує фахівці...